ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านหมู่ 7 บ้านตะโกงาม สุดเขตหมู่ที่ 7 (ต่อจากเดิม)
   
 
   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านหมู่ 7 บ้านตะโกงาม สุดเขตหมู่ที่ 7 (ต่อจากเดิม)  ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 975 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)  

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2560