ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
   
 
   

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 หมู่ที่  3 บ้านใหม่  ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 0.50  เมตร ยาว  80  เมตร พร้อมบ่อ พักทุกระยะ  10  เมตร จำนวน 8  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย  รายละเอียด  ตามแบบที่  อบต. กำหนด   

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2560