ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งลม (ซอยโรงแรมไดแอน)
   
 
   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  2  บ้านทุ่งลม (ซอยโรงแรมไดแอน) ขนาดกว้าง  3.50เมตร  ยาว 95  เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า   332.5 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560