ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง
   
 
   
โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้านช่างดม  หมู่ที่๔  บ้านเพรียง ขนาด Ø ๑  เมตร ยาว ๒๓๓  เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ  ๑๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  (จำนวน  ๒๓ บ่อ)   พร้อมป้ายโครงการจำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียด ตามแบบที่  อบต.  กำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
 0 -3249-3149 ในวันและเวลาราชการ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์  
www.gprocurement.go.th , http://www.poraiwan.go.th
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2561