ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561