ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอย 7 (ช่วงที่ 2) พร้อมทำประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย
   
 
   

ประกาศประกวดรคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอย 7 (ช่วงที่ 2) พร้อมทำประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 บ้านบ่อหวาย ประตูเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 142 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร (จำนวน 14 บ่อ) พร้อมกลบหลังท่อและผิวจราจรลงลูกรังพร้อมป้ายโครงการจำนวน  ๑  ป้าย  (รายละเอียด ตามแบบที่  อบต.  กำหนด) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ผู่้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2561ถึง21 มีนาคม 2561

หรือสอบถามโทร 032-493149

.............

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561