ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562
   
 
   

แจ้งผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานทั้งรายใหม่
และรายเก่ามายืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2562
ภายในวันที่ 1-30กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (ในวันราชการ)
หากไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเองต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน
โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบบัตรประชาชนของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

ติดต่อสอบถาม 032-493149 ในวันและเวลาราชการ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2561