ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรเพื่อดำเนินการปรับปรุงทางผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟ
   
 
   

ประชาสัมพันธ์
การรถไฟแจ้งดำเนินการซ่อมปรับปรุงทางผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟ (เส้นตัดถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า) ในวันพุธ ที่22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่18.00-05.00 น. 
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางในเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ติดต่อสอบถาม แขวงบำรุงทางเพชรบุรี 032-427107

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2561