ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำตั้งแต่บ้านช่างดมถึงคลองนากระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านเพรียง
   
 
   

 โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำตั้งแต่บ้านช่างดมถึงคลองนากระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านเพรียง 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2561